ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2016. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

557
554
9
13
1
0
2
0
2
0

 Београд

341
424
3
45
11
1
2
0
0
0

  Панчево

90
65
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

51
86
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

41
47
6
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

60
63
0
0
1
0
0
0
0
0

  Шабац

32
67
15
0
1
0
0
0
0
0

  Лозница

0
54
0
0
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

615
806
29
45
13
1
2
0
0
0

  Краљево

149
73
2
0
0
0
2
0
0
0

  Нови Пазар

0
23
13
0
0
0
2
0
0
0

  Крушевац

87
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

181
65
5
0
1
0
0
0
0
0

  Јагодина

24
116
4
0
2
0
0
0
0
0

  Чачак

97
75
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

121
63
32
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

659
515
63
0
3
0
4
0
0
0

 Нови Сад

310
93
1
0
0
1
0
0
0
0

 Зрењанин

54
53
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

47
16
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

89
1
4
0
0
0
0
2
0
0

 Сремска
Митровица

105
30
42
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

83
37
8
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

688
230
57
0
0
1
0
2
0
0

 Ниш

171
245
23
0
0
11
0
5
0
0

Алексинац

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

33
18
5
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

20
24
2
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
34
51
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
22
8
0
1
0
0
0
0
0

 Лесковац

52
2
37
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

22
40
29
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

40
27
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

34
31
14
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

404
443
176
0
1
11
0
5
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2923
2548
334
58
18
13
8
7
2
0

Укупно на дан
10.06.2016.
године

2914
2551
334
58
44
14
8
7
2
0

Укупно на дан
10.07.2016.

године

2923
2548
334
58
18
13
8
7
2
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0.30%
-0.11%
0.00%
0.00%
-59.00%
-7.14%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

557
554
9
13
1
0
2
0
2
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

615
806
29
45
13
1
2
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

659
515
63
0
3
0
4
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

688
230
57
0
0
1
0
2
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

404
443
176
0
1
11
0
5
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2923
2548
334
58
18
13
8
7
2
0