ИЗВЕШТАЈ СА  33. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 33. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 26. августа 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 30.08.2016. године.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

К. Митровица

Јовановић Небојша

20.000,00

2.

Крушевац

Ђоковић Анђелка

8.890,00

3.

Ужице

Јојић Стеван

31.500,00

4.

Панчево

Ђокић Иван

1.373,00

5.

Панчево

Станојковски Наташа

51.000,00

6.

Крагујевац

Матијашевић Дејан

31.500,00

7.

С. Митровица

Зорић Љубиша

31.500,00

8.

Нови Сад

Мајданчић Ксенија

31.500,00

9.

Нови Сад

Говедарица Милена

31.500,00

10.

Нови Сад

Шанта Маја

31.500,00

11.

Шабац

Спасојевић Милица

8.000,00

12.

Грачаница

Караџић Момир

16.800,00

13.

Грачаница

Живић Срђан

31.500,00

14.

Ниш

Гашевић Зоран

18.900,00

15.

Ниш

Илић Слађана

12.600,00

16.

Ниш

Станковић Лела

18.130,00

17.

Сомбор

Кнежевић Весна

63.000,00

18.

Краљево

Илић Александар

31.500,00

19.

Краљево

Карапанџић Ружица

31.500,00

20.

Краљево

Матовић Дејан

17.800,00

21.

Краљево

Поповић Душан

63.000,00

22.

Београд

Митровић Радослав

31.500,00

23.

Београд

Ранчић Никола

31.500,00

24.

Београд

Милосављевић Небојша

31.500,00

25.

Смедерево

Маџић Зоран

25.500,00

26.

Дирекција

Јовић Марина

31.500,00

27.

Дирекција

Бабић Славица

31.500,00

28.

Дирекција

Решетаровић Ивана

4.450,00

 

 

Укупно: 770.443,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС