ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И ПОСЛОВОДСТВА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

 

 

 

У среду 22.9.2016. године одржан састанак представника Синдиката Телекома „Србија“ и Јединственог Синдиката Телекома Србије са пословодством ,,Телеком Србија“ а.д., на коме се разговарало о актуелним темама везаним за Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. и положај запослених, a посебно о следећем:

Састанак је одржан на иницијативу репрезентативних синдиката, након што су надлежни органи синдиката донели одлуку да се пословодству упути захтев за састанак.
Представници репрезентативних синдиката су изнели аргументе због којих Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/2014)  не треба примењивати на зараде запослених у ,,Телеком Србија“ а.д. Посебно имајући у виду  да  је дошло до повећања минималне зараде и корекција зарада у установама које су директни буџетски корисници, као и најаве за даље усклађивање које се чују од председника Владе РС.
Постигнута је начелна  сагласност да се Колективни уговор „Телеком Србија“ а.д. продужи, с тим да ће се о овом питању разговарати у законом прописаном оквиру.


Након изношења ставова  да се у предстојећем периоду намећу више важних тема које су од суштинског значаја за социјални положај запослених као што је и пројекција зарада и других трошкова  у Буџету ,,Телеком Србија“ а.д. за 2017. годину, договорено је да се организује састанак на коме ће се разматрати ова битна тема.


На састанку је одржана и презентација Методологије процене радног учинка запослених, а наша основна примедба је била да је ова  методологија требало да се ради у сарадњи са репрезентативним синдикатима. Изнете су примедбе да се иста ослања на субјективизам процењивача, да не сагледава проблеме увезаних процеса чије извршење није у надлежности једног извршиоца као и да оцена учинка пада у воду када се у примени методологије предвиђа довођења резултата оцењивања у унапред предвиђене оквире којима управљају виши  нивои руковођења.


Договорено је да се у наредном периоду наставе разговори и сарадња у решавању свих питања која се тичу положај запослених у „Телеком Србија“ а.д., као и да се у том циљу организују нови састанци.

 

 

 

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА