ОДРЖАН ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ЈСТС-А И  УДРУЖЕЊА МОНТЕРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ СРБИЈЕ

 

 

 

 

На основу планова активности Удружења монтера за телекомуникациону мрежу Србије организован је заједнички састанак који је одржан у просторијама синдиката 03.11.2016. године.
Делегацију УМТМС-а сачињавали су Андраш Нас , Драган Гавриловић, Драган Поповић и Верољуб Марковић.
Испред Јединственог синдиката Телекома Србије учешће на састанку узели су Славољуб Кандић, Драган Катић, Срђан Марић и Горан Мијајловић.
Представници УМТМС-а су делегирали питања из делокруга материјално социјалног положаја запослених, имплементације Методологије процене радне успешности и проблематике реализације радних задатака због недостатка материјала, опреме и резервних делова.
Посебно је истакнута позиција најнижих зарада које су карактеристичне за ову популацију запослених и њихов социјални статус имајући у виду пад стандарда и раст цена. С тим у вези неопходно је подизање материјалног положаја запослених, очување мотивационог фактора за постизање добрих пословних резултата.
Забринутост је испољена у делу имплементације Методологије процене радне успешности са аспекта фактора који никако не зависе од непосредног извршиоца а то су превасходно неусаглашености око послова везаних за КИР, не расположивост материјала и опреме у магацинима као последица неадекватног плана набавки, доступност истих у магацинима у процедури САП ( резервација материјала не гарантује и подизање материјала и опреме из магацина?!). Из свега наведеног добрим делом искључена је објективност мерења успешности.
Запослени у мрежи на практичном примеру демантују могућност једнообразности процене или оцене када свака интервенција носи особености које доводе до различитих закључака. Оно на чему се инсистира јесте враћање значаја превентивних мера у процес одржавања система чиме се подиже поузданост система а корисницима обезбеђује квалитетна и непрекидна услуга. На овај начин компанија остварује континуиране приходе уз минималне губитке као последицу прекида сервиса.
Исказана је забринутост у погледу спровођења пословног уговора са HUAWEI који искључује послове инвестиционог одржавања а које су до сада обављали запослени из мреже у поступку изградње IPAN-ова и дугорочно гледано на последице изношења послова основне делатности из компаније. Основно питање да ли се на овај начин потцењују квалификације запослених и да ли се сагледавају последице да стране фирме које су у основи испоручиоци опреме преузимају послове пројектовања и изградње, подршке у гарантном и ван гарантном року.
На другој страни долази до неупослености и не искоришћености стручног кадра.
На крају састанка дошло се до закључка да синдикат и удружење рада на истом задатку заступања интереса запослених и да ће синдикат у наредним активностима које предстоје настојати да унапреди материјални и социјални положај радника уз очување стечених права.

 

 

                                                                                                                                       ИНФО СЛУЖБА ЈСТС