ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2016. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

572
557
9
12
0
2
0
2
0
0

 Београд

338
419
3
42
0
2
0
0
0
0

  Панчево

90
64
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

51
86
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

41
47
6
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

62
63
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

33
67
14
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
54
0
0
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

615
800
28
42
0
2
0
0
0
0

  Краљево

148
73
2
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
23
13
0
0
2
0
0
0
0

  Крушевац

88
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

180
64
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

24
117
4
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

96
75
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

123
63
29
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

659
515
60
0
0
4
0
0
0
0

 Нови Сад

307
92
1
0
1
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
52
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

47
16
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

88
3
4
0
0
0
2
0
0
0

 Сремска
Митровица

104
31
42
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

81
39
8
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

682
233
57
0
1
0
2
0
0
0

 Ниш

170
244
23
0
10
0
4
0
0
0

Алексинац

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

33
18
5
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

20
23
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
37
48
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
21
8
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

52
2
37
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

22
40
29
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

40
26
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

35
30
16
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

404
441
178
0
10
0
4
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2932
2546
332
54
11
8
6
2
0
0

Укупно на дан
10.10.2016.
године

2926
2544
334
56
11
8
6
2
0
0

Укупно на дан
10.11.2016.

године

2932
2546
332
54
11
8
6
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0.20%
0.07%
-0.59%
-3.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

572
557
9
12
0
2
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

615
800
28
42
0
2
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

659
515
60
0
0
4
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

682
233
57
0
1
0
2
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

404
441
178
0
10
0
4
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2932
2546
332
54
11
8
6
2
0
0