ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

 

На седници која је одржана 22.12. 2016. године централне теме разматрања биле су материјални положај запослених којим се дефинише Пословним планом (Буџетом) Телекома Србија за 2017 годину и продужење важења Колективног уговора.


Јединствени Синдикат Телекома Србије је заузео став  по питању продужења важења КУ да се истим штите стечена права запослених и дао овлашћење председнику Синдиката да потпише анекс о продужењу истог на годину дана. Иако су настојања Синдиката била да се КУ продужи на дужи временски период,  друга страна није била спремна на то што је резултирало оваквим решењем.


По питању Пословног плана (Буџета) Телекома Србија за 2017 годину посебан осврт је био на решењима којима се чува материјални положај запослених. Оно што је добро у предлогу Буџета јесте да нису исказани вишкови запослених већ напротив политика ангажовања потребне радне снаге. Задатак  и улога Синдиката је очување запослености, а да се  промене структуре запослених врше природним одливом и добровољним одласком који је и планиран за 2017. годину са реализацијом у првом кварталу. Такође у Буџету за 2017. годину на позицији трошкова људских ресурса планирана су сва она давања која су била и у 2016.години, почевши од додатног пензионог осигурања, права на учешће у пословном резултату друштва, здравствене рехабилитације и рекреације, фонда солидарне помоћи и фонда за решавање стамбених потреба запослених.


Оно што није добро у Буџету за 2017. годину је свакако не повећање зарада за 2017. годину које се правда Законом о привременом умањењу зарада и других прихода код корисника јавних средстава  са чиме се Јединствени Синдикат Телекома Србије не може сложити и биће против оваквог предлога  са захтевом према пословодству за изналажење решења за побољшање материјалног положаја запослених на неке од начина било повећањем процентног удела у пословном резултату друштва, исплатом учешћа запослених у добити Друштва, видовима једнократне исплате, права запослених на топли оброк и регрес, видовима личног унапређења и низом других решења која су могућа.


Закључак Проширеног управног одбора ЈСТС јесте да се у дијалог укључи Влада Србије те да се председнику Владе упути допис са захтевом за  пријем делегације Синдиката и разговор на тему материјалног положаја запослених.  Неприхватљиво је да директни корисници буџета  имају повећање зарада како је најавио Премијер, а да запослени у Телекому немају то право иако је Телеком Србија највећи пунилац Буџета и уплаћује највеће дивиденде. Овакав став не стимулативно делује на запослене у реализацији пословног плана Буџета за 2017. годину и наш представник у Надзорном одбору биће против усвајања оваквог предлога Буџета.

 

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС