ИЗВЕШТАЈ СА  37. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 37. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 22. децембра 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 28.12.2016. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Смедерево“

Живановић Раде

5.700,00

2.

„Краљево“

Миловић Горан

31.500,00

3.

„Ген. Дирекција“

Јовановић Весна

18.900,00

4.

„Ген. Дирекција“

Јанковић Тамара

31.500,00

5.

„Ген. Дирекција“

Јаковљевић Татјана

31.500,00

6.

„Ген. Дирекција“

Павловић Александар

20.700,00

7.

„Ген. Дирекција“

Тркља Жељко

5.200,00

8.

„Ген. Дирекција“

Рађеновић Дејан

31.500,00

9.

„Ген. Дирекција“

Биљић Иван

31.500,00

10.

„Ген. Дирекција“

Станишев Биљана

31.500,00

11.

„Ниш“

Стојановић Драган

31.500,00

12.

„Ниш“

Ивановић Светлана

2.400,00

13.

„Ниш“

Вељковић Иван

8.700,00

14.

„Ниш“

Јанковић Владимир

31.500,00

15.

„Ужице“

Дробњак Вера

31.500,00

16.

„Ужице“

Тановић Љиљана

31.500,00

17.

„Ужице“

Крајнц Вера

18.900,00

18.

„Ужице“

Сокић Радованка

7.400,00

19.

„Крушевац“

Ивановић Дејана

28.000,00

20.

„Београд“

Вуковић Марија

31.500,00

21.

„Београд“

Кулунџић Марија

7.500,00

22.

„Београд“

Миленковић Драган

44.100,00

23.

„Београд“

Делић Милан

6.700,00

24.

„Београд“

Павловић Биљана

15.700,00

25.

„Београд“

Николић Весна

31.500,00

26.

„Сомбор“

Ференчевић Весна

11.200,00

27.

„Сомбор“

Кафка Вера

31.500,00

28.

„Крагујевац“

Лазић Миодраг

31.500,00

29.

„Крагујевац“

Кнезић Јован

4.600,00

30.

„Чачак“

Михајловић Владан

31.500,00

31.

„Чачак“

Тонић Саша

31.500,00

32.

„Срем. Мировица“

Михајљут Злата

31.500,00

33.

„Зрењанин“

Раушки Остер Зденка

6.300,00

34.

„Зрењанин“

Станков Жељко

3.500,00

35.

„нови Сад“

Поробић Нада

29.300,00

36.

„Нови Сад“

Нинић Митар

3.550,00

37.

„Нови Сад“

Краснић Никол

10.600,00

38.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

7.600,00

 

Укупно: 806.150,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС