ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

574

560

9

12

0

2

0

2

0

0

 Београд

338

421

2

42

0

2

0

0

0

0

  Панчево

90

65

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

51

86

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

41

48

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

62

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

67

14

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

615

804

27

42

0

2

0

0

0

0

  Краљево

146

73

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

15

0

0

2

0

0

0

0

  Крушевац

87

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

180

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

117

4

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

96

75

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

123

63

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

656

515

62

0

0

4

0

0

0

0

 Нови Сад

306

92

1

0

1

0

0

0

0

0

 Зрењанин

57

50

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

47

16

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

88

3

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

104

31

42

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

80

39

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

682

231

57

0

1

0

0

0

0

0

 Ниш

168

244

27

0

9

0

4

0

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

33

18

5

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

20

23

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

37

48

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

21

8

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

52

2

38

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

22

40

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

41

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

35

30

16

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

403

441

183

0

9

0

4

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2930

2551

338

54

10

8

4

2

0

0

Укупно на дан
10.12.2016.
године

2934

2547

330

54

10

8

4

2

0

0

Укупно на дан
10.01.2017.

године

2930

2551

338

54

10

8

4

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.13%

0.15%

2.42%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

574

560

9

12

0

2

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

615

804

27

42

0

2

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

656

515

62

0

0

4

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

682

231

57

0

1

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

403

441

183

0

9

0

4

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2930

2551

338

54

10

8

4

2

0

0