ИЗВЕШТАЈ СА  39. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 39. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23. фебруара 2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,  27.02.2017. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Фебруар.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Чачак“

Ђорђевић Миле

2.800,00

2.

„Крушевац“

Јочић Јовановић Жаклина

31.500,00

3.

„Крушевац“

Ђорић Јасмина

31.500,00

4.

„ Ниш“

Стојановић Драган

30.400,00

5.

„Ниш“

Динчић Ненад

31.500,00

6.

„Ниш“

Миленовић Часлав

6.200,00

7.

„Ниш“

Живковић Драгиша

31.500,00

8.

„Сомбор“

Танић Слободан

11.000,00

9.

„Сомбор“

Познић Здравко

5.800,00

10.

„Кикинда“

Кнежевић Душко

4.700,00

11.

„С. Митровица“

Породица Сечевић

63.000,00

12.

„С. Миторивца

Сечевић Мирослав

75.600,00

13.

„С. Митровица“

Породица Ротим

63.000,00

14.

„С. Миторвица“

Вајагић Миладин

31.500,00

15.

„Пожаревац“

Аћимовић Предраг

31.500,00

16.

„Панчево“

Грујић Божидар

83.000,00

17.

„Београд“

Миленковић Драган

44.100,00

18.

„Београд“

Станисављевић Александар

18.900,00

19.

„Београд“

Мирковић Јовица

31.500,00

20.

„Београд“

Брановачки Томислав

18.900,00

21.

„Београд“

Јоноски Марко

10.500,00

22.

„Београд“

Јовановић Бранко

11.100,00

23.

„Београд“

Вишњић Мирко

63.000,00

24.

„Београд“

Милутиновић Јелена

31.500,00

25.

„Београд“

Милошевић Бојан

31.500,00

26.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

6.000,00

27.

„Смедерево“

Пешић Милица

8.200,00

28.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

31.500,00

29.

„Нови Сад“

Кнежевић Оливера

6.300,00

30.

„Нови Сад“

Миланов Боја

6.300,00

31.

„Нови Сад“

Ивић Горан

18.900,00

32.

„Нови Сад“

Јовић Горан

31.500,00

33.

„Зрењанин“

Звекић Драгољуб

44.100,00

34.

„Г. Дирекција“

Стошоћ Снежана

28.000,00

35.

„Г. Дирекција“

Ђукић Предраг

31.500,00

36.

„Г. Дирекција“

Петровић Драгана

31.500,00

37.

„Г. Дирекција“

Ђекић Душан

31.500,00

38.

„Г. Дирекција“

Лазић Јелена

31.500,00

39.

„Г. Дирекција“

Васић Тамара

31.500,00

40.

„Г. Дирекција“

Жакула Миодраг

44.100,00

41.

„Г. Дирекција“

Бакаловић Бојана

18.900,00

42.

„Ужице“

Јојић Стеван

31.500,00

43.

„Шабац“

Спасојевић Милица

18.900,00

44.

„Шабац“

Љубишић Горан

18.900,00

45.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

18.900,00

46.

„Краљево“

Маринковић Миљко

6.300,00

 

Укупно: 1.291.300,00 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС