ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

 

На редовној годишњој скупштини која је одржана на Златибору у хотелу Палисад 28.02.2017 године разматрана су програмска документа синдиката која чине:

   1. Извештај о раду Јединственог синдиката Телекома Србије за 2016.г.
   2. Извештај о материјално-финансијском пословању ЈСТС за 2016.г.
   3. Извештај НО ЈСТС о материјално – финансијском пословању ЈСТС за 2016.г.
   4. Програм активности ЈСТС за 2017.г.
   5. Финансијски план ЈСТС за 2017.г.

По сваком од ових докумената вођена је исцрпна дискусија у којој су истицани резултати који су остварени у претходном периоду.
Из извештаја се може видети да су остварени програмски циљеви у 2016. години као што су очување и заштита сталних радних места, заштита стечених права дефинисаних Колективним уговором и други циљеви.
Констатација  да  су резултати добри, опомиње да се не заваравамо постигнутим, већ настојати да резултати  у наредном периоду буду још бољи и тиме задати циљеви реализовани у потпуности.
Период пред нама носи неизвесност, која може утицати на положај запослених, па улога и утицај синдиката мора бити у функцији чланства.
Такође се  дискутовало и о унутар синдикалним темама у погледу организационе структуре синдиката као и управљању средствима синдиката.
Програм активности за текућу 2017. годину базираће се на очувању сталних радних места и заштити стандарда запослених. У циљу реализације програма који је усвојила скупштина потребно је ангажовање свих чланова синдиката.
Посебан акценат стављен је на урушавање материјалног положаја запослених , са закључком да у 2017 години у отвореним разговорима са пословодством и Владом  мора се изнаћи адекватно решење које ће се применити, а које ће гарантовати све стране у дијалогу.

   1. Извештај о раду Јединственог синдиката Телекома Србије за 2016.г.
   2. Програм активности ЈСТС за 2017.г.

 

                                                                                      Инфо служба ЈСТС