ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

551

574

9

14

0

2

0

2

0

0

 Београд

333

423

3

48

0

2

0

0

0

0

  Панчево

88

65

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

47

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

36

51

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

62

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

67

14

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

599

811

28

48

0

2

0

0

0

0

  Краљево

145

73

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

17

0

0

2

0

0

0

0

  Крушевац

78

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

180

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

116

4

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

96

75

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

122

62

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

645

513

64

0

0

4

0

0

0

0

 Нови Сад

305

92

1

0

1

0

0

0

0

0

 Зрењанин

58

49

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

88

3

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

102

31

42

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

80

39

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

682

228

57

0

1

0

0

0

0

0

 Ниш

163

249

27

0

9

0

4

0

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

28

24

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

20

23

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

39

46

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

21

8

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

52

2

37

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

22

40

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

27

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

34

30

15

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

391

455

178

0

9

0

4

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2868

2581

336

62

10

8

4

2

0

0

Укупно на дан
10.02.2017.
године

2881

2572

334

54

10

8

4

2

0

0

Укупно на дан
10.03.2017.

године

2868

2581

336

62

10

8

4

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.45%

0.34%

0.59%

14.80%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

551

574

9

14

0

2

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

599

811

28

48

0

2

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

645

513

64

0

0

4

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

682

228

57

0

1

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

391

455

178

0

9

0

4

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2868

2581

336

62

10

8

4

2

0

0