ИЗВЕШТАЈ СА  41. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 41. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.04.2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, 26.04.2017. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Април.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

18.900,00

2.

„Пожаревац“

Тасић Драгослав

18.900,00

3.

„Пожаревац“

Ђорђевић Радипа

8.600,00

4.

„Ниш“

Митић Јулија

10.600,00

5.

„Ниш“

Стаменковић Иван

52.600,00

6.

„Ср. Митровица“

Рип Влада

31.500,00

7.

„Грачаница“

Челић Смаиљ

28.000,00

8.

„Крагујевац“

Радовановић Радован

31.500,00

9.

„Крагујевац“

Сремчевић Срђан

31.500,00

10.

„Крагујевац“

Марковић Слађана

31.500,00

11.

„Београд“

Сталетовић Јордан

50.400,00

12.

„Београд“

Томљановић Александар

31.500,00

13.

„Београд“

Тодоровић Иван

31.500,00

14.

„Београд“

Петровић Гордана

12.600,00

15.

„Београд“

Урошевић Радинка

8.000,00

16.

„Београд“

Бакић Мирко

63.000,00

17.

„Панчево“

Крстић Никица

11.900,00

18.

„Панчево“

Радосављевић Драган

31.500,00

19.

„Ген. Дирекција“

Баранин Марија

31.500,00

20.

„Ген. Дирекција“

Ђукић Душан

31.500,00

21.

„Ген. Дирекција“

Вукашиновић Зора

11.300,00

22.

„Ген. Дирекција“

Качаревић Милена

18.900,00

23.

„Ген. Дирекција“

Станковић Ангелина

18.900,00

24.

„Ген. Дирекција“

Деспотовић Жана

18.900,00

25.

„Нови Сад“

Дунђеровић Милена

6.300,00

26.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

6.300,00

27.

„Нови Сад“

Купусаревић Бранислав

16.400,00

28.

„Нови Сад“

Трифуновић Марко

24.000,00

29.

„К. Митровица“

Гвоздић Томица

31.500,00

30.

„Ужице“

Јојић Драгана

63.000,00

31.

„Ужице“

Породица Јојић

94.500,00

32.

„ужице“

Секулић Владимир

31.500,00

33.

„Краљево“

Батлић Слободан

31.500,00

34.

„Краљево“

Смородски Иван

62.000,00

35.

„Краљево“

Николић Бранимир

18.900,00

 

 

Укупно: 1.020.900,00 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС