ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

528

575

9

10

0

2

0

2

0

0

 Београд

326

409

2

47

0

1

0

0

0

0

  Панчево

84

60

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

44

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

36

51

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

68

13

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

584

791

26

47

0

1

0

0

0

0

  Краљево

141

72

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

16

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

79

98

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

178

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

23

113

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

93

74

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

118

58

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

632

502

62

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

294

86

1

0

1

0

0

0

0

0

 Зрењанин

56

49

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

83

3

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

90

30

39

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

79

36

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

651

218

55

0

1

0

0

0

0

0

 Ниш

168

238

27

0

9

0

4

0

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

24

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

18

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

36

45

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

20

6

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

50

2

38

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

20

38

28

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

35

27

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

29

14

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

380

435

173

0

9

0

4

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2775

2521

325

57

10

6

4

2

0

0

Укупно на дан
10.05.2017.
године

2773

2526

325

58

10

7

4

2

0

0

Укупно на дан
10.06.2017.

године

2775

2521

325

57

10

6

4

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

48.68%

44.23%

5.70%

1.00%

0.18%

0.11%

0.07%

0.04%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

528

575

9

10

0

2

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

584

791

26

47

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

632

502

62

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

651

218

55

0

1

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

380

435

173

0

9

0

4

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2775

2521

325

57

10

6

4

2

0

0