ИЗВЕШТАЈ СА  43. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 43. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 22.06.2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,29.06.2017. Године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јун.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Зрењанин“

Јуришин Драган

6.300,00

2.

„Зрењанин“

Стојков Јовица

31.500,00

3.

„Краљево“

Илић Марко

10.000,00

4.

„Ваљево“

Срећковић Гордана

31.500,00

5.

„Ваљево“

Тешић Катарина

31.500,00

6.

„Београд“

Ђурић Драгана

6.300,00

7.

„Београд“

Милисављевић Милутин

31.500,00

8.

„Београд“

Лазаревић Наташа

31.500,00

9.

„Нови Сад“

Калкан Бојан

4.500,00

10.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

31.500,00

11.

„Нови Сад“

Димитровски Мирјана

31.500,00

12.

„Нови Сад“

Бачић Мирослав

3.200,00

13.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

4.800,00

14.

„Нови Сад“

Остојић Предраг

10.600,00

15.

„Крагујевац“

Милић Славица

9.700,00

16.

„Крагујевац“

Стојковић Дејан

31.500,00

17.

„Панчево“

Блажић Снежана

18.900,00

18.

„Панчево“

Мићић Југослав

18.900,00

19.

„Крушевац“

Савић Биљана

31.500,00

20.

„Ср.Митровица“

Новаковић Ђорђе

9.800,00

21.

„Суботица“

Милутиновић Звездана

6.300,00

22.

„Ниш“

Илић Слађана

10.000,00

23.

„Ниш“

Стефановић Стева

5.500,00

24.

„Генерална Дирекција“

Тубић Ненад

31.500,00

25.

„Генерална Дирекција“

Курћубић Љиљана

6.500,0

26.

„Генерална Дирекција“

Стојановић Ненад

31.500,00

27.

„Генерална Дирекција“

Вукашиновић Зора

31.500,00

28.

„Генерална Дирекција“

Сотиров Славица

31.500,00

29.

„Генерална Дирекција“

Ивановић Весна

31.500,00

30.

„Генерална Дирекција“

Такач Маја

31.500,00

31.

„Генерална Дирекција“

Малобабић Зорица

31.500,00

32.

„Генерална Дирекција“

Станковић Молован

63.000,00

 

 

Укупно: 698.300,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС