ОДРЖАНА РЕДОВНА СКУПШТИНА АКЦИОНАРА И СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМА СРБИЈА“

 

 

 


На редовној седници Скупштине акционара  која је одржана 28. јуна 2017. године разматрани су финансијски резултати за прошлу 2016. пословну години и стим увези утврђена расподела добити акционарима.
Исплата овако утврђене добити очекује се до 14. јула у законском року.
На седници Надзорног одбора разматран је Стратешки пословни план Телекома Србија за период 2017-2019 година у којем су наведени стратешки циљеви за одржавање лидерске позиције Телекома Србија у свим сегментима телекомуникационих услуга.
Други сегмент јесте изналажење начина за постизање бољих економских резултата. У документу нема исказаних вишкова запослених, нема предлога нове организације нити аутсорсинга.
Буџетима за сваку пословну годину биће детаљно разматрана сва питања статуса и стандарда запослених у складу са Колективним уговором.

 

 

Инфо служба ЈСТС