ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

527

572

9

10

0

2

0

2

0

0

 Београд

325

409

2

47

0

1

0

0

0

0

  Панчево

84

60

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

44

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

36

51

5

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

68

13

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

583

791

25

47

0

1

0

0

0

0

  Краљево

142

72

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

15

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

79

96

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

178

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

23

113

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

93

74

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

118

58

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

633

500

61

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

294
86
1
0
1
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
49
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

49
14
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

84
3
4
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

90
30
39
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

79
36
8
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

652
218
55
0
1
0
0
0
0
0

 Ниш

167
239
27
0
9
0
4
0
0
0

Алексинац

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
24
4
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

18
21
4
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
36
45
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
20
6
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

50
2
38
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

20
38
28
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

35
27
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

30
29
14
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

379
436
173
0
9
0
4
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2774
2517
323
57
10
6
4
2
0
0

Укупно на дан
10.06.2017.
године

2775
2521
325
57
10
6
4
2
0
0

Укупно на дан
10.07.2017.

године

2774
2517
323
57
10
6
4
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.03%
-0.15%
-0.61%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

527
572
9
10
0
2
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

583
791
25
47
0
1
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

633
500
61
0
0
3
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

652
218
55
0
1
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

379
436
173
0
9
0
4
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2774
2517
323
57
10
6
4
2
0
0