ИЗВЕШТАЈ СА  44. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 44. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.07.2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,27.07.2017. Године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јул.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Милошевић Жикица

31.500,00

2.

„Шабац“

Перишић Војислав

16.00,00

3.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

8.000,00

4.

„Смедерево“

Марковић Владан

63.000,00

5.

„Нови Сад“

Милорадов Татјана

6.300,00

6.

„Нови Сад“

Бранкови Слободан

7.000,00

7.

„Нови Сад“

Лаћарац Никола

31.500,00

8.

„Београд“

Јоноски Марко

6.300,00

9.

„Београд“

Маринковић Лидија

6.300,0

10.

„Београд“

Џагић Ненад

18.900,00

11.

„Београд“

Трајковић Титомир

6.300,00

12.

„Београд“

Вилотић Дарко

63.000,00

13.

„Ген. Дирекција“

Ранђеловић Јована

31.500,00

14.

„Ген. Дирекција“

Маринковић Горан

5.000,00

15.

„Ген. Дирекција“

Филиповић Биљана

31.500,00

16.

„Ген. Дирекција“

Станисављевић Каролина

2.200,00

17.

„Ген. Дирекција“

Миловановић Стеван

10.400,00

18.

„Крушевац“

Ђорић Јасмина

13.300,00

19.

„Крушевац“

Јанковић Иван

31.500,00

20.

„Крагујевац“

Симић Ирена

31.500,00

21.

„Панчево“

Боровић Биљана

18.900,00

22.

„Сомбор“

Гаврилов Борка

50.400,00

23.

„Сомбор“

Басарић Лидија

6.300,00

24.

„Чачак“

Миловановић Миливоје

31.500,00

25.

„Чачак“

Павловић Владимирка

63.000,00

26.

„Краљево“

Илић Дејан

35.200,00

27.

„Краљево“

Тришовић Ненад

6.300,00

 

Укупно:  632.600,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС