ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

528
569
9
10
0
2
0
2
0
0

 Београд

327
407
2
47
0
1
0
0
0
0

  Панчево

84
60
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

44
87
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

36
51
5
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

61
63
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

33
68
13
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
52
0
0
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

585
788
25
47
0
1
0
0
0
0

  Краљево

140
71
3
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
22
15
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

79
96
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

178
64
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

23
113
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

92
74
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

118
58
29
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

630
498
62
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

294
86
1
0
1
0
0
0
0
0

 Зрењанин

56
48
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

49
14
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

84
3
4
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

89
30
39
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

79
36
8
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

651
217
55
0
1
0
0
0
0
0

 Ниш

168
238
27
0
8
0
4
0
0
0

Алексинац

0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

27
24
4
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

18
21
4
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
36
45
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
20
6
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

50
2
38
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

20
38
28
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

35
27
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

30
29
14
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

380

435

173

0

8

0

4

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2774

2507

324

57

9

6

4

2

0

0

Укупно на дан
10.07.2017.
године

2774

2517

323

57

10

6

4

2

0

0

Укупно на дан
10.08.2017.

године

2774

2507

324

57

9

6

4

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0.00%
-0.39%
0.30%
0.00%
-10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

528

569

9

10

0

2

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

585

788

25

47

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

630

498

62

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

651

217

55

0

1

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

380

435

173

0

8

0

4

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2774

2507

324

57

9

6

4

2

0

0

 

 

Clanstvo u sindikatima