ИЗВЕШТАЈ СА  45. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 45. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 18.08.2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,29.08.2017. Године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Август.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Београд“

Брезичанин Горан

31.500,00

2.

„Београд“

Трајковић Титомир

12.600,00

3.

„Београд“

Савић Снежана

50.400,00

4.

„Дирекција Предузећа“

Милутиновић Ивко

31.500,00

5.

„Дирекција Предузећа“

Стајић Биљана

12.600,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Смиљанић Снежана

6.300,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Стевановић Ивана

31.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Станисављевић Каролина

6.300,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Јаковљевић Бранко

31.500.00

10.

„Дирекција Предузећа“

Јаковљевић Рената

31.500.00

11.

„Дирекција Предузећа“

Симовић Марко

63.000,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Девић Марија

31.500,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Вујановић Валентина

150.000,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Радовановић Слађана

8.900,00

15.

„Дирекција Предузећа“

Гобељић Жељко

31.500,00

16.

„Дирекција Предузећа“

Деспотовић Жана

92.000,00

17.

„Чачак“

Оцокољић Славка

31.500,00

18.

„Крушевац“

Митић Владимир

31.500,00

19.

„Крушевац“

Арсић Цветко

31.500,00

20.

„Крушевац“

Прокић Мирослав

31.500,00

21.

„Краљево“

Живковић Раде

31.500,00

22.

„Краљево“

Миловић Горан

46.180.00

23.

„Јагодина“

Станковић Горан

6.300,00

24.

„Шабац“

Андрић Славица

10.800,00

25.

„Зрењанин“

Шево Миленко

6.300,00

 

Укупно:  867.180,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС