ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2017. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

535

564

8

10

0

1

0

2

0

0

 Београд

329

406

2

47

0

1

0

0

0

0

  Панчево

85

59

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

44

87

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

36

51

5

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

68

13

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

588

786

25

47

0

1

0

0

0

0

  Краљево

141

70

3

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

22

15

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

79

96

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

178

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

23

113

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

92

73

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

118

58

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

631

496

62

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

294

85

1

0

1

0

0

0

0

0

 Зрењанин

56

48

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

84

3

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

88

31

39

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

79

36

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

650

217

55

0

1

0

0

0

0

0

 Ниш

166

237

28

0

8

0

3

0

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

24

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

18

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

36

45

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

29

20

5

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

50

2

38

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

38

28

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

35

27

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

29

14

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

378

434

173

0

8

0

3

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2782

2497

323

57

9

5

3

2

0

0

Укупно на дан
10.08.2017.
године

2774

2507

324

57

9

6

4

2

0

0

Укупно на дан
10.09.2017.

године

2782

2497

323

57

9

5

3

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

49.00%
43.98%
5.69%
1.00%
0.16%
0.09%
0.05%
0.04%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

535

564

8

10

0

1

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

588

786

25

47

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

631

496

62

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

650

217

55

0

1

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

378

434

173

0

8

0

3

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2782

2497

323

57

9

5

3

2

0

0