ИЗВЕШТАЈ СА  46. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 46. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.09.2017. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 28.09.2017.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Аћимовић Предраг

31.500,00

2.

„Шабац“

Андрић Славица

31.500,00

3.

„Панчево“

Милутиновић Момир

31.500,00

4.

„Панчево“

Станојковски Наташа

63.000,00

5.

„Крагујевац“

Јовичић Дејан

31.500,00

6.

„Ниш“

Станковић Лела

45.500,00

7.

„Ниш“

Стевановић Стева

3.300,00

8.

„Београд“

Маринковић Лидија

12.600,00

9.

„Београд“

Црногорац Владимир

31.500,00

10.

„Београд“

Удовичић Марина

31.500,00

11.

„Београд“

Јовановић Игор

31.500,00

12.

„Кикинда“

Вукоман Мирослав

1.500,00

13.

„Суботица“

Стајић Бранислав

31.500,00

14.

„Нови Сад“

Каменарац Бранислав

31.500,00

15.

„Јагодина“

Стојановић Горан

10.500,00

16.

„Лесковац“

Здравковић Драган

6.800,00

17.

„Ваљево“

Бурмаз Мирослав

31.500,00

18.

„Краљево“

Маринковић Миљко

31.500,00

19.

„Краљево“

Јеремић Радосав

31.500,00

20.

„Ген.Дирекција“

Ранђеловић Слађана

31.500,00

 

 

 

Укупно:  552.700,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС