ОДРЖАНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

Дана 12.10.2017.г. одржана је ванредна Скупштина ЈСТС. Задатак Скупштине је био да се утврде приоритетни задаци у наредном периоду, имајући у виду усвојену организацију и оптимизацију Предузећа. Припремајући Скупштину, Управни одбор је разматрао све послове који су пред Синдикатом и предложио Скупштини да се приоритет и максимално ангажовање Синдиката усмери на заштиту и очување запослености својих чланова, имајући у виду став пословодства да у компанији има око 2500 запослених радника који су предвиђени као технолошки вишак.


Други приоритетан задатак који је пред Синдикатом је свакако активност на повећању зарада.


Знамо да су од стране Владе Републике Србије најављена повећања зарада буџетским установама и пензионерима, а нас који остварујемо добре резултате пословања, као и добит на крају године, нису ни споменули. Такав став је апсолутно неприхватљив за Синдикат и учинићемо све да се у Буџету за наредну годину, а од 1. јануара, утврди и заслужено повећање зарада за наше раднике.


Због претходних задатака, као и због активности на изради Социјалног програма, Управни одбор је предложио Скупштини ЈСТС да се редовни избори на свим нивоима у ЈСТС помере за другу половину 2018.године. Овоме треба додати да ће због нове организације, која гаси Регије и по којој се распоређивање запослених очекује до краја 2017.године, бити потребно прилагођавање Статута ЈСТС по тој истој организацији.  Ово је битно са аспекта Синдиката, да се зна ко којој организационој целини припада, како би будуће синдикалне организације биле легитимне.


Разматрајући споменуте, као и друге задатке који су пред Синдикатом у врло кратком времену, Скупштина је тајним изјашњавањем прихватила предлоге Управног одбора ЈСТС.


Свесни озбиљности ситуације у којој се налазимо и забринутости својих чланова, Синдикат и његови органи ће интензивирати активности у заштити чланства, како би последице предложених мера од стране пословодства биле што мање.


Очекујемо пуну подршку чланства.

 

 

 

 


ИНФО ЈСТС