ИЗВЕШТАЈ СА  50. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 50. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.01.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 30.01.2018.године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јануар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ген.Дирекција“

Тепић Марина

12.600,00

2.

„Ген.Дирекција“

Јакшић Биљана

31.500,00

3.

„Ген.Дирекција“

Трајковић Наташа

31.500,00

4.

„Ген.Дирекција“

Фуштер Милена

31.500,00

5.

„Ген.Дирекција“

Милићев Ружица

8.000,00

6.

„Ген.Дирекција“

Бакаловић Бојана

18.900,00

7.

„Ген.Дирекција“

Николић Славица

10.500,00

8.

„Чачак“

Капларевић Немања

31.500,00

9.

„Чачак“

Павловић Војимир

31.500,00

10.

„Суботица“

Бодић Миомир

8.100,00

11.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

21.200,00

12.

„Крагујевац“

Милић Славица

31.500,00

13.

„Крагујевац“

Симић Жикица

6.300,00

14.

„Крагујевац“

Марковић Слађана

31.500,00

15.

„Крагујевац“

Павловић Милан

31.500,00

16.

„К.Митровица“

Ристовић Драгана

8.400,00

17.

„Ниш“

Поповић Србољуб

31.500,00

18.

„Ниш“

Стаменковић Иван

82.200,00

19.

„Београд“

Грујичић Милица

12.600,00

20.

„Београд“

Милошевић Јасмина

18.900,00

21.

„Београд“

Гилић Миле

31.500,00

22.

„Београд“

Суботић Слободан

31.500,00

23.

„Београд“

Шкрипац Ранка

31.500,00

24.

„Београд“

Ивковић Ненад

8.200,00

25.

„Нови Сад“

Шешлија Светлана

31.800,00

26.

„Нови Сад“

Главичић Предраг

31.500,00

27.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

6.300,00

28.

„Краљево“

Плавшић Мила

31.500,00

29.

„Краљево“

Ћурчић Славица

31.500,00

30.

„Краљево“

Милосављевић Живојин

5.700,00

31.

„Краљево“

Лукић Александра

18.900,00

32.

„Сомбор“

Гусић Драган

7.100,00

33.

„Ужице“

Перуничић Владан

31.500,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС