ИЗВЕШТАЈ СА  51. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 51. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 20.02.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Фебруар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ген.Дирекција“

Јанковић Горан

12.600,00

2.

„Ген.Дирекција“

Старчевић Ђорђевић Снежана

31.500,00

3.

„Ген.Дирекција“

Панзаловић Данијела

12.600,00

4.

„Ген.Дирекција“

Стевић Мирјана

31.500,00

5.

„Ген.Дирекција“

Маринковић Горан

31.500,00

6.

„Ген.Дирекција“

Младеновић Дубравка

18.900,00

7.

„Чачак“

Михаиловић Владан

31.500,00

8.

„Ниш“

Стојановић Марија

31.500,00

9.

„Београд“

Тодоровић Бојан

31.500,00

10.

„Београд“

Банковић Момчило

31.500,00

11.

„Београд“

Кућурић Анђелка

31.500,00

12.

„Београд“

Станисављевић Александар

18.900,00

13.

„Београд“

Јоноски Марко

6.000,00

14.

„Београд“

Ђурић Драгана

8.800,00

15.

„Нови Сад“

Новаковић Стево

31.500,00

16.

„Нови Сад“

Ломовић Наташа

31.500,00

17.

„Нови Сад“

Куновић Татјана

31.500,00

18.

„Краљево“

Карапанџић Ружица

31.500,00

19.

„Краљево“

Мирковић Тијосав

6.500,00

20.

„Краљево“

Петровић Јовица

31.500,00

21.

„Краљево“

Ђуровић Марија

18.900,00

22.

„Зрењанин“

Мијатов Ранко

18.900,00

23.

„Крушевац“

Обрадовић Биљана

3.300,00

24.

„Врање“

Милошевић Предраг

15.000,00

25.

„Смедерево“

Стојановић Милош

18.900,00

УКУПНО

568.800,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС