ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

У складу са планом активности 22. и 23. фебруара 2018.г. у објекту Хотела Језеро на Борском језеру, одржана је редовна Скупштина нашег Синдиката, на којој су разматрана програмска документа. На седници су се пре свега анализирали резултати рада Јединственог синдиката Телекома Србије у години иза нас, са освртом на дешавања која су обележила 2017. годину.
Пре свега, реч је о пројектима које је спроводио послодавац ангажовањем спољних консултаната по питању Стратешког пословног плана за период од наредне три године, пројекат корпоративне културе, пројекат оцењивања радног учинка, као и пројекат оптимизације у Телекому Србија. Важно је истаћи да су ове политике једнострано вођене од стране пословодних органа Друштва, док се Синдикат укључивао по позиву на информативне презентације на којима је могао само да изнесе свој став. Познато је да у програмским опредељењима нашег Синдиката јасно стоји основни циљ заштита запослености и сталних радних места, тако да је у контексту ових пројеката изражен јасан став да заштита запослености, односно сталних радних места нема алтернативу.
Дискусија на самој Скупштини поручује да оптимизација као процес у компанији мора да се одвија у више праваца, а не само у домену оптимизације запослених. Смањење броја запослених у Компанији je вишегодишња пракса али искључиво путем добровољних одлазака, природном одливом, односно да се ангажовање екстерних извршилаца путем нестандардних облика запошљавања врати у оквире договора, да тај број не прелази 10% укупно запослених. Став Синдиката је такође, да се продуктивност постиже враћањем послова у Компанију, посебно послове из основне делатности, поједностављивања интерних процедура које успоравају процесе и друге субјективне околности.
Редовна Скупштина је осим усвајања извештаја о раду за претходну годину, финансијског извештаја, као и извештаја Надзорног одбора Синдиката, усвојила и документа којима се дефинишу циљеви и задаци, као и услови и алати за реализацију тих циљева и задатака Јединственог синдиката Телекома Србије за 2018. годину.
За наставак успешног деловања Синдиката, подсећамо на суштину у две речи – СНАГА и ПОВЕРЕЊЕ.

 

 ИНФО ЈСТС