ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2018. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

522

568

7

9

0

0

0

2

0

0

 Београд

326

410

2

44

0

1

0

0

0

0

  Панчево

85

60

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

42

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

33

54

4

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

60

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

34

67

13

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

580

794

23

44

0

1

0

0

0

0

  Краљево

148

67

3

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

24

11

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

77

99

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

175

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

22

114

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

92

73

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

117

59

30

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

631

500

59

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

290

81

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

58

44

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

83

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

85

33

38

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

79

36

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

644

209

54

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

171

238

27

0

8

0

3

0

0

0

Алексинац

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

22

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

20

19

4

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

35

43

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

29

20

5

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

49

3

35

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

23

40

26

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

30

47

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

36

7

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

383

460

157

0

8

0

3

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2760

2531

300

53

8

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.02.2018.
године

2763

2529

305

53

8

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.03.2018.

године

2760

2531

300

53

8

4

3

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.10%

0.07%

-1.63%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

522

568

7

9

0

0

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

580

794

23

44

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

631

500

59

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

644

209

54

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

383

460

157

0

8

0

3

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2760

2531

300

53

8

4

3

2

0

0