ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2018. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

524
569
7
10
0
0
0
2
0
0

 Београд

326
410
2
44
0
1
0
0
0
0

  Панчево

84
60
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

42
88
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

33
54
4
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

60
63
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

33
68
13
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
52
0
0
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

578
795
23
44
0
1
0
0
0
0

  Краљево

148
67
3
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
24
11
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

77
99
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

175
64
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

22
114
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

92
74
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

117
59
30
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

631
501
59
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

287
84
1
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

49
14
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

83
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

85
33
38
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

79
36
8
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

638
211
54
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

170
234
27
0
8
0
3
0
0
0

Алексинац

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

26
22
4
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

18
19
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
36
44
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

30
20
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

49
3
34
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

23
35
25
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

30
46
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

25
31
6
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

375
446
155
0
8
0
3
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2746
2522
298
54
8
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.03.2018.
године

2763
2531
300
53
8
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.04.2018.

године

2746
2522
298
54
8
4
3
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.61%
-0.35%
-0.66%
1.88%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

524
569
7
10
0
0
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

578
795
23
44
0
1
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

631
501
59
0
0
3
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

638
211
54
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

375
446
155
0
8
0
3
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2746
2522
298
54
8
4
3
2
0
0