ИЗВЕШТАЈ СА  53. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 53. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22. априла 2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у петак, 27. априла 2018. године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април, у укупном износу од 883.800,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Ужице

Симовић Станко

31.500,00

2.

Чачак

Стојановић Дејан

6.000,00

3.

Ген.дирекција

Вјештица Оливера

31.500,00

4.

Ген.дирекција

Савић Снежана

9.800,00

5.

Ген.дирекција

Деспотовић Жана

63.000,00

6.

Ген.дирекција

Лалић Никола

31.500,00

7.

Сомбор

Парчетић Иван

4.000,00

8.

Сомбор

Аџић Душко

31.500,00

9.

Београд

Стеановић Оливера

6.300,00

10.

Београд

Миловановић Ненад

31.500,00

11.

Београд

Михајловић Станомир

37.050,00

12.

Београд

Делић Милан

9.650,00

13.

Београд

Милошевић Јасмина

6.300,00

14.

Београд

Гилић Миле

31.500,00

15.

Врање

Миленковић Томић Валентина

10.500,00

16.

Кикинда

Вукумирица Драгана

9.100,00

17.

Кикинда

Остојин Владимир

6.300,00

18.

кикинда

Зорић Александар

6.300,00

19.

Прокупље

Стевановић Зоран

31.500,00

20.

Крушевац

Лукић Горан

15.500,00

21.

С.митровица

Јекић Милован

31.500,00

22.

Пожаревац

Васић Небојша

31.500,00

23.

Пожаревац

Алексић Новица

9.500,00

24.

Крагујевац

Миликић Горан

31.500,00

25.

Крагујевац

Ракић Саша

31.500,00

26.

Н.Сад

Остојић Предраг

35.550,00

27.

Н.Сад

Љубисављевић Дејан

8.300,00

28.

Н.Сад

Чизмар Звонко

8.000,00

29.

Н.Сад

Милорадов Душан

4.000,00

30.

Н.Сад

Алексић Весна

13.650,00

31.

Н.Сад

Стојковић Зоран

31.500,00

32.

Н.Сад

Јовановић Драган

63.000,00

23.

Н.Сад

Породица Јовановић

63.000,00

34.

Грачаница

Стевић Жарко

31.500,00

35.

Шабац

Арсеновић Љупко

6.300,00

36.

Ниш

Митић Јулија

10.600,00

37.

Ниш

Марковић Биљана

18.900,00

38.

Ниш

Миленовић Часлав

5.900,00

39.

Зрењанин

Шомораи Михаљ

31.500,00

40.

Зрењанин

Звекић Драгољуб

6.300,00

У К У П Н О:

883.800,00 дин.

 

Словима: осамстотинаосамдесеттрихиљадеиосамстотинадинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС