ИЗВЕШТАЈ СА  54. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 54. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.05.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 29.05.2018.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ужице“

Ковачевић Благоје

33.500,00

2.

„Генерална Дирекција“

Добривојевић Верица

33.500,00

3.

„Панчево“

Боровић Биљана

11.000,00

4.

„Панчево“

Ђокић Слободан

33.500,00

5.

„Јагодина“

Савић Братислав

12.9000,00

6.

„Шабац“

Спасојевић Милица

2.800,00

7.

„Сомбор“

Танић Слободан

11.400,00

8.

„Београд“

Теофиловић Снежана

6.700,00

9.

„Београд“

Тодоровић Дејан

24.000,00

10.

„Београд“

Џагић Ненад

6.700,00

11.

„Београд“

Џигурски Драган

3.500,00

12.

„Београд“

Меловић Миле

33.500,00

13.

„Београд“

Бошковић Никола

33.500,00

14.

„Београд“

Ранђеловић Слађана

33.500,00

15.

„Врање“

Никић Драган

1.700,00

16.

„Крушевац“

Огаревић Синиша

33.500,00

17.

„Нови Сад“

Гаварић Светлана

2.480,00

18.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

2.520,00

19.

„Нови Сад“

Небригић Милан

33.500,00

20.

„Нови Сад“

Милорадов Душан

33.500,00

21.

„Нови Сад“

Продановић Саша

33.500,00

22.

„Нови Сад“

Васић Владимир

54.000,00

23.

„Нови Сад“

Вукоје Синиша

33.500,00

24.

„Нови Сад“

Мазић Горан

3.300,00

25.

„Кикинда“

Фараго Ендре

26.500,00

26.

„Кикинда“

Симић Олгица

4.400,00

27.

„Суботица“

Николић Милан

67.000,00

28.

„Суботица“

Старек Роберт

33.500,00

29.

„Крагујевац“

Крстић Саша

33.500,00

30.

„Крагујевац“

Никовић Александар

33.500,00

31.

„Крагујевац“

Миковић Миодраг

33.500,00

32.

„Крагујевац“

Алемпијевић Алксандар

33.500,00

23.

„Ниш“

Илић Слађана

3.900,00

34.

„Ниш“

Вељковић Ранко

33.500,00

35.

„Краљево“

Николић Бранимир

13.400,00

36.

„Краљево“

Стевановић Ненад

33.500,00

37.

„Ваљево“

Марковић Милош

33.500,00

38.

„Ваљево“

Спасић Весна

33.500,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС