ИЗВЕШТАЈ СА  55. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 55. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.06.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 29.06.2018.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јун.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Генерална Дирекција“

Рашковић Снежана

10.100,00

2.

„Генерална Дирекција“

Коцић Горица

33.500,00

3.

„Генерална Дирекција“

Шотра Радивојка

33.500,00

4.

„Генерална Дирекција“

Породица Вукашиновић

67.000,00

5.

„Генерална Дирекција“

Васић Миодраг

33.500,00

6.

„Генерална Дирекција“

Породица Симић

67.000,00

7.

„Генерална Дирекција“

Бакаловић Бојана

33.500,00

8.

„Генерална Дирекција“

Павловић Стева

20.100,00

9.

„Панчево“

Блажић Снежана

20.100,00

10.

„Панчево“

Таушан Александар

20.100,00

11.

„Панчево“

Митић Вера

33.500,00

12.

„Лесковац“

Тошић Драгослав

26.400,00

13.

„Смедерево“

Голе Вукашин

33.500,00

14.

„Краљево“

Виријевић Мирко

20.100,00

15.

„Краљево“

Леловац Маја

8.700,00

16.

„Краљево“

Милосављевић Живоин

13.400,00

17.

„Сомбор“

Мудринић Драган

9.400,00

18.

„Крушевац“

Миљковић Оливер

33.500,00

19.

„Београд“

Клар Зоран

33.500,00

20.

„Београд“

Нешовановић Дарко

33.500,00

21.

„Београд“

Павловић Биљана

4.000,00

22.

„Београд“

Станковић Ангелина

13.400,00

23.

„Београд“

Грујичић Милица

13.400,00

24.

„Београд“

Илић Тамара

12.000,00

25.

„Крагујевац“

Милић Славица

2.500,00

26.

„Крагујевац“

Ерић Р Љиљана

1.800,00

27.

„Ниш“

Радивојевић Оливера

66.000,00

28.

„Ниш“

Десић Предраг

33.500,00

29.

„С.Митровица“

Сечевић Бранислав

33.500,00

30.

„С.Митровица“

Савић Драгиша

67.000,00

31.

„Суботица“

Копуновић Златко

16.00,00

32.

„Нови Сад“

Јаношевић Снежана

6.700,00

23.

„Нови Сад“

Стељин Сенка

33.500,00

34.

„Нови Сад“

Цветанов Зорица

33.500,00

35.

„Нови Сад“

Попов Мирјана

33.500,00

36.

„Нови Сад“

Милорадов Душан

20.100,00

37.

„Нови Сад“

Милорадов Татјана

4.300,00

38.

„Бор“

Дунаи Славиша

6.700,00

39.

„Шабац“

Љубишић Горан

6.700,00

40.

„К. Митровиц“

Радовановић Дејан

33.500,00

41.

„К. Митровица“

Гвоздић Томислав

33.500,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС