ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2018. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

522

565

9

10

0

0

0

2

0

0

 Београд

326

406

2

44

0

1

0

0

0

0

  Панчево

84

60

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

40

88

1

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

33

53

4

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

60

63

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

35

68

12

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

578

790

23

44

0

1

0

0

0

0

  Краљево

148

67

3

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

22

11

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

77

99

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

174

64

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

22

114

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

92

75

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

117

60

29

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

630

501

58

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

285

84

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

55

43

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

48

14

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

81

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

84

33

39

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

80

34

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

633

209

54

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

171

234

28

0

7

0

3

0

0

0

Алексинац

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

26

22

4

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

18

19

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

36

44

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

30

20

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

49

3

34

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

23

35

25

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

30

46

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

25

31

6

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

376

446

156

0

7

0

3

0

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2739

2511

300

54

7

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.06.2018.
године

2748

2513

298

54

7

4

3

2

0

0

Укупно на дан
10.07.2018.

године

2739

2511

300

54

7

4

3

2

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.32%

-0.09%

0.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

522

565

9

10

0

0

0

2

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

578

790

23

44

0

1

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

630

501

58

0

0

3

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

633

209

54

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

376

446

156

0

7

0

3

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2739

2511

300

54

7

4

3

2

0

0