ИЗВЕШТАЈ СА  57. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 57. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.08.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 28.08.2018.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Август.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Лесковац“

Петровић Славица

6.700,00

2.

„Кикинда“

Барјактаревић Миодраг

33.500,00

3.

„Кикинда“

Бадрљица Лазар

33.500,00

4.

„Ниш“

Судимац Небојша

9.000,00

5.

„Ниш“

Давидовић Татјана

33.500,00

6.

„Панчево“

Матицки Небојша

33.500,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Коковић Слађана

33.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Јагличић Драгица

33.500,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Ињац Бојан

33.500,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Стевић Мирјана

33.500,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Крстић Јасмина

33.500,00

12.

„Сомбор“

Кнези Зоран

8.000,00

13.

„Београд“

Породица Сладојевић

67.000,00

14.

„Београд“

Максимовић Снежана

33.500

15.

„Београд“

Спасић Вељко

7.500,00

16.

„Београд“

Ђорђевић Владимир

13.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС