ИЗВЕШТАЈ СА  58. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 58. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.09.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 27.09.2018.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ужице“

Штулић Биљана

11.000,00

2.

„Ужице“

Крајнц Вера

20.100,00

3.

„Смедерево“

Банковић Драган

39.000,00

4.

„Крагујевац“

Милић Славица

33.500,00

5.

„Крагујевац“

Јекић Горан

33.500,00

6.

„Крагујевац“

Бојковић Славица

4.500,00

7.

„Зрењанин“

Михајлов Александра

33.500,00

8.

„Зрењанин“

Сабо Золтан

33.500,00

9.

„Ниш“

Ивановић Светлана

2.250,00

10.

„Ниш“

Радовановић Оливера

33.500,00

11.

„Ниш“

Станковић Лела

8.000,00

12.

„Ниш“

Живковић Ценић Маја

33.500,00

13.

„Ниш“

Миладиновић Милија

33.500,00

14.

„Панчево“

Боровић Биљана

13.400,00

15.

„Панчево“

Николић Драгољуб

33.500,00

16.

„Панчево“

Ђорђевић Радован

33.500,00

17.

„Шабац“

Максимовић Оливера

33.500,00

18.

„Шабац“

Савић Милијана

33.500,00

19.

„Г. Дирекција“

Јаковљевић Бранко

11.200,00

20.

„Г. Дирекција“

Војновић Маја

33.500,00

21.

„Г. Дирекција“

Љутић Бодић Ана

33.500,00

22.

„Г. Дирекција“

Рајић Зоран

33.500,00

23.

„Г. Дирекција“

Ничић Мирјана

14.100,00

24.

„Г. Дирекција“

Филиповић Биљана

67.000,00

25.

„“„Г. Дирекција“

Павловић Стева

4.500,00

26.

„Београд“

Ристић Видан

33.500,00

27.

„Чачак“

Јанковић Душица

33.500,00

28.

„Краљево“

Маринковић Миљко

33.500,00

29.

„Краљево“

Катић Владимир

33.500,00

30.

„Нови Сад“

Шешлија Светлана

5.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС