ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2018. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА


523
562
7
10
0
0
0
2
0
0

 Београд

327
407
2
44
0
1
0
0
0
0

  Панчево

86
57
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
88
1
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

31
56
4
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

60
62
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

35
68
12
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
52
0
0
0
0
0
0
0
0


БЕОГРАД

578
790
22
44
0
1
0
0
0
0

  Краљево

148
67
3
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
22
11
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

77
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

173
63
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

21
115
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

90
77
6
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

117
60
29
0
0
0
0
0
0
0


КРАГУЈЕВАЦ

626
504
57
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

283
85
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

55
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

48
14
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

82
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

86
33
38
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

77
35
8
0
0
0
0
0
0
0


НОВИ САД

631
211
53
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

170
229
28
0
7
0
3
0
0
0

Алексинац

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

26
22
4
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

18
19
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
36
43
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

30
20
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

49
3
33
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

22
35
25
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

30
46
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

25
31
6
0
0
0
0
0
0
0

 

НИШ

 

374
441
154
0
7
0
3
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2732
2508
293
54
7
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.09.2018.
године

2730
2506
297
54
7
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.10.2018.

године

2732
2508
293
54
7
4
3
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0.07%
0.07%
-1.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

523
562
7
10
0
0
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

578
790
22
44
0
1
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

626
504
57
0
0
3
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

631
211
53
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

374
441
154
0
7
0
3
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2732
2508
293
54
7
4
3
2
0
0