ИЗВЕШТАЈ СА  60. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 60. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.11.2018. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 29.11.2018.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Чачак“

Тодоровић Ана

42.800,00

2.

„Панчево“

Крајњан Марија

33.500,00

3.

„Панчево“

Милановић Горан

33.500,00

4.

„Панчево“

Ђокић Иван

33.500,00

5.

„Лесковац“

Тошић Драгослав

33.500,00

6.

„Сомбор“

Драгишић Виолета

7.600,00

7.

„Смедерево“

Вучковић Драган

33.500,00

8.

„Шабац“

Максимовић Оливера

14.200,00

9.

„С.Митровица“

Цветићанин светомир

33.500,00

10.

„Ниш“

Миленковић Јовица

33.500,00

11.

„Ниш“

Младеновић Зоран

33.500,00

12.

„Г. Дирекција“

Милошевић Б. Марија

33.500,00

13.

„Г. Дирекција“

Коцић Горица

33.500,00

14.

„Г. Дирекција“

Николић М. Марија

33.500,00

15.

„Г. Дирекција“

Мудринић Сунчица

33.500,00

16.

„Г. Дирекција“

Стојановић Снежана

33.500,00

17.

„Г. Дирекција“

Мијајловић Тања

33.500,00

18.

„Г. Дирекција“

Милић В. Љупка

3.300,00

19.

„Крагујевац“

Никетић Снежана

6.500,00

20.

„Нови Сад“

Продановић Саша

33.500,00

21.

„Нови Сад“

Јаношевић Снежана

67.000,00

22.

„Нови Сад“

Марковић Јадранка

33.500,00

23.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

4.500,00

24.

„Ужице“

Газдић Душан

20.100,00

25.

„Београд“

Воркапић Мирјана

33.500,00

26.

„Београд“

Паповић Зорица

33.500,00

27.

„Београд“

Јевђић Милан

33.500,00

28.

„Бор“

Пончић Перица

33.500,00

29.

„Кикинда“

Мањул Жарко

33.500,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС