ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА

519
562
6
10
0
0
0
2
0
0

 Београд

328
404
2
44
0
1
0
0
0
0

  Панчево

85
58
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

36
91
1
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

29
56
4
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

60
62
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

35
69
12
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
52
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

573
792
22
44
0
1
0
0
0
0

  Краљево

145
67
3
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
22
12
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

77
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

170
64
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

21
115
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

90
77
6
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

117
60
29
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

620
505
58
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

280
85
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

52
43
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

48
14
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

80
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

85
33
38
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

77
35
8
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

622
211
53
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

170
230
29
0
7
0
3
0
0
0

Алексинац

0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

24
23
4
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

18
18
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

6
35
43
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

30
20
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

48
3
33
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

22
34
25
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

30
46
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

25
31
6
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

373
440
155
0
7
0
3
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2707
2510
294
54
7
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.12.2018.
године

2724
2501
293
54
7
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.01.2019.

године

2707
2510
294
54
7
4
3
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.62%
0.35%
0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

519
562
6
10
0
0
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

573
792
22
44
0
1
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

620
505
58
0
0
3
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

622
211
53
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

373
440
155
0
7
0
3
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2707
2510
294
54
7
4
3
2
0
0