ИЗВЕШТАЈ СА  62. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 62. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.01.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 30.01.2019.године.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Зрењанин“

Ковачевић Владимир

8.800,00

2.

„Ср.Митровица“

Тот Мирослав

33.500,00

3.

„Смедерево“

Стојановић Милош

20.100,00

4.

„Шабац“

Максимовић Оливера

33.500,00

5.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

2.200,00

6.

„Ужице“

Штулић Биљана

54.200,00

7.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

5.900,00

8.

„Крагујевац“

Батавељић Марија

17.500,00

9.

„Крагујевац“

Симоновић Зорица

2.100,00

10.

„Ниш“

Марковић Биљана

67.000,00

11.

„Ниш“

Станчић Живота

1.900,00

12.

„Ген. Дирекција“

Панзаловић Данијела

13.400,00

13.

„Ген. Дирекција“

Тепић Марина

13.400,00

14.

„Ген. Дирекција“

Јанковић Весна

33.500,00

15.

„Ген. Дирекција“

Вранеш Јасмина

54.000,00

16.

„Београд“

Грујичић Милица

13.400,00

17.

„Београд“

Јоноски Марко

16.700,00

18.

„Београд“

Милошевић Јасмина

20.100,00

19.

„Београд“

Тодоровић Бојан

33.500,00

20.

„Београд“

Тодоровић Дејан

24.500,00

21.

„Београд“

Стефановић Оливера

6.700,00

22.

„Краљево“

Симеуновић Предраг

33.500,00

23.

„Краљево“

Мићовић Мирко

33.500,00

24.

„Краљево“

Митровић Владан

20.100,00

25.

„Нови Сад“

Радовановић Зора

33.500,00

26.

„Нови Сад“

Брзак Драгана

1.800,00

27.

„Нови Сад“

Галовић Владица

6.700,00

28.

„Пирот“

Јотић Бобан

6.600,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС