ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА

485
531
5
10
0
0
0
2
0
0

 Београд

255
317
2
36
0
1
0
0
0
0

  Панчево

66
49
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

30
79
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

25
49
2
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

47
58
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

32
61
11
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
47
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

455
660
18
36
0
1
0
0
0
0

  Краљево

123
61
3
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
10
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

69
87
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

140
55
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

13
99
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

75
71
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

94
49
28
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

514
441
54
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

216
69
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

40
34
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

64
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

66
28
30
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

58
23
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

481
167
42
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

157
198
24
0
6
0
1
0
0
0

Алексинац

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

20
23
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

16
16
4
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
33
32
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

29
19
3
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

40
2
21
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

18
30
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

30
46
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

25
31
6
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

339
398
111
0
6
0
1
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2274
2197
230
46
6
4
1
2
0
0

Укупно на дан
10.01.2019
године

2707
2510
294
54
7
4
3
2
0
0

Укупно на дан
10.02.2019.

године

2274
2197
230
46
6
4
1
2
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0.62%
0.35%
0.34%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

485
531
5
10
0
0
0
2
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

455
660
18
36
0
1
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

514
441
54
0
0
3
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

481
167
42
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

339
398
111
0
6
0
1
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2274
2197
230
46
6
4
1
2
0
0