ИЗВЕШТАЈ СА  63. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 63. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.02.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 27.02.2019.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Сомбор“

Пејић Зоран

67.000,00

2.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

20.100,00

3.

„Панчево“

Таушан Александар

33.500,00

4.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

20.100,00

5.

„“Зрењанин

Цветић ТОмица

67.000,00

6.

„Београд“

Породица Продановић

134.000,00

7.

„Београд“

Сундаћ Никола

33.500,00

8.

„Београд“

Видовић Драган

33.500,00

9.

„Београд“

Савић Хранислав

8.100,00

10.

„Београд“

Станисављевић Александар

20.100,00

11.

„Београд“

Срећковић Весна

6.500,00

12.

„Ген.Дирекција“

Качаревић Милена

20.100,00

13.

„Ген.Дирекција“

Јанковић Горан

13.400,00

14.

„Ген.Дирекција“

Вукашиновић Владимир

33.500,00

15.

„Ген.Дирекција“

Станисављевић Каролина

31.500,00

16.

„Ген.Дирекција“

Чубрић Снежана

33.500,00

17.

„Ниш“

Веселиновић Лалица

33.500,00

18.

„Ниш“

Стаменковић Иван

86.700,00

19.

„Ниш“

Вулић Снежана

33.500,00

20.

„С.Митровица“

Вујанић Радослав

33.500,00

21.

„Ужице“

Ристановић Миле

33.500,00

22.

„Ужице“

Николић Предраг

33.500,00

23.

„Кикинда“

Милошев Драгана

11.300,00

24.

„Кикинда“

Милаковић Анка

33.500,00

25.

„Нови Сад“

Марић Миленко

6.000,00

26.

„Нови Сад“

Кишмишка Ерне

33.500,00

27.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

6.700,00

28.

„Нови Сад“

Ивановић Снежана

33.500,00

29.

„Нови Сад“

Марић Срђан

5.000,00

30.

„Нови Сад“

Сентин Душан

13.400,00

31.

„Лесковац“

Тошић Драгослав

13.400,00

32.

„Смедерево“

Стојановић Милош

20.100,00

33.

„Краљево“

Лукић Александра

20.100,00

34.

„Врање“

Раичевић Снежана

33.500,00

35.

„Пожаревац“

Лукић Горан

6.900,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС