ОДРЖАНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

Према плану активности Синдиката  одржана је скупштина синдиката 28. фебруара и 1. марта на Фрушкој гори, која је осим редовних разматрања деловања синдиката у претходној години имала задатак да у другом делу седнице разматра статут синдиката и тиме створи услове и распише изборе у синдикату.
У редовном делу седнице разматрани су документи синдиката у којима је презентиран рад у 2018.години као и пратећи трошкови, план активности за следећу годину и финансијски оквир за праћене планираних активности синдиката.
На седници вођена је динамична расправа у правцу приближавања ставова по свим питањима из синдикалног деловања. Посебна дискусија вођена је по питању измене и допуне статута Јединственог синдиката Телекома Србије, где је постојало неколико праваца стратешког синдикалног организовања. Кроз расправу која је вођена на седници дошло се до усаглашавања ставова и тиме усвојене измене и допуне статута чиме је скупштина имала основ за расписивање избора у Јединственом синдикату Телекома Србије на свим нивоима.
Динамика спровођења избора је почев од 15. марта па закључно са мајем месецом када би се завршило конституисање свих органа синдиката и извршио избор новог синдикалног руководства.
На следећим линковима могу се погледати синдикална документа о којима је расправљала скупштина синдиката:

- Извештај о раду Управног одбора Јединственог синдиката Телекома Србија за 2018. год
- Програм активности Јединственог Синдиката Телекома Србија за 2019. годину
- Одлука о изборима у Јединственом синдикату Телекома Србије
- Статут Јединственог Синдиката Телекома Србије