ИЗВЕШТАЈ СА  64. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 64. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 26.03.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 28.03.2019.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Март.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Београд“

Брановачки Томислав

21.900,00

2.

„Београд“

Грујичић Милица

14.000,00

3.

„Шабац“

Спасојевић Милица

21.900,00

4.

„Прокупље“

Петровић Весна

36.500,00

5.

„Смедерево“

Гајић Славољуб

36.500,00

6.

„Суботица“

Поповић Татјана

73.000,00

7.

„Нови Сад“

Дропо Зоран

36.500,00

8.

„Нови Сад“

Трифуњагић Зита

36.500,00

9.

„Нови Сад“

Рашковић Данијела

1.800,00

10.

„Нови Сад“

Јаношевић Снежана

7.300,00

11.

„Нови Сад“

Молорадов Татјана

7.300,00

12.

„Нови Сад“

Миланов Боја

7.300,00

13.

„Панчево“

Матицки Небојша

36.500,00

14.

„Ужице“

Штулић Биљана

36.500,00

15.

„Ужице“

Породица Николић

109.500,00

16.

„Крагујевац“

Симић Ирена

36.500,00

17.

„Г. Дирекција“

Ињац Данијела

36.500,00

18.

„Г. Дирекција“

Николић Виолета

36.500,00

19.

„Г. Дирекција“

Ерић Миљан

36.500,00

20.

„Г. Дирекција“

Породица Стевановић

73.000,00

21.

„Г. Дирекција“

Чубрић Снежана

12.000,00

22.

„Г. Дирекција“

Младеновић Дубравка

21.900,00

23.

„Г. Дирекција“

Деспотовић Жана

33.900,00

24.

„Г. Дирекција“

Бакаловић Бојана

21.900,00

25.

„Краљево“

Веселиновић Светомир

1.200,00

26.

„Ваљево“

Јаковљевић Љубица

36.500,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС