МЕСТА И ВРЕМЕНА ПОЛАСКА АУТОБУСА ЗА ИЗЛЕТ У БУКУРЕШТ

  

 

 

10.05.2019. Г. (ПЕТАК)

 

БУС 1. КОНТИНЕНТАЛ
НИШ –ХОТЕЛ ПУЛЛМАН

ПОЛАЗАК СА ПАРКИНГА КОД ДИСА У 22 х, састанак у 21:30 х
ВОДИЧ :Милош Дуњић
Вођа синдиката: Иван Стаменковић
ПРАТИОЦИ : Ана Станковић, Анђелка Гајић


 

БУС 2. ЈУНГМАН
КРАЉЕВО –КРУШЕВАЦ , ХОТЕЛ РАМАДА ПАРЦ
КРАЉЕВО:ПОЛАЗАК СА ПАСАРЕЛА ИЗЛАЗА ЗА АУТОБУСЕ У 21х, састанак у 20:30 х
КРУШЕВАЦ: ПОЛАЗАК КОД СПОМЕНИКА У ЦЕНТРУ У 22 х.
ВОДИЧ : Милош Лекић
Вођа синдиката: Ненад Стевановић


 

БУС 3. ЈУНГМАН
ЧАЧАК-КРАГУЈЕВАЦ , ХОТЕЛ РАМАДА ПАРЦ
ЧАЧАК:ПОЛАЗАК СА ПАРКИНГА МЕРКАТОР –РОДА У 21х, састанак у 20:30 х
КРАГУЈЕВАЦ : ПОЛАЗАК СА СТАЈАЛИШТА ИЗА ГЛАВНЕ ПОШТЕ (лепенички блв.) у 21:30 х
ВОДИЧ : Теодор Маџаревич
Вођа синдиката: Албић Зоран


 

БУС 4. ДУНАВ ПРЕВОЗ
НОВИ САД - ХОТЕЛ ПУЛЛМАН
ПОЛАЗАК СА ПАРКИНГА КОД ЛОКОМОТИВЕ У 20х, састанак у 19:30 х
ВОДИЧ : Алида Спилкуцић, Нови Сад,
Вођа синдиката: Марић Срђан


 

БУС 5. КОНТИНЕНТАЛ
БЕОГРАД – ХОТЕЛ ПУЛЛМАН

ПОЛАЗАК СА ПАРКИНГА КОД САВА ЦЕНТРА У 21х
састанак путника 20:30 х
ВОДИЧ : Андријана Плавшић, Београд,
Вођа синдиката: Марина Здравковић