ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

739

850

7

43

0

1

2

0

0

0

  Панчево

66

48

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

23

51

2

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

47

59

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

62

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

937

1194

23

43

0

1

2

0

0

0

  Краљево

123

64

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

68

87

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

142

54

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

12

99

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

79

70

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

86

60

25

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

510

454

49

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

216

69

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

40

33

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

13

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

67

28

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

60

27

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

490

170

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

153

200

22

0

6

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

16

4

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

35

31

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

29

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

35

3

20

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

30

14

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

323

395

107

0

6

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2260

2213

220

43

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.04.2019
године

2251

2211

223

43

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.05.2019.

године

2260

2213

220

43

6

4

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,39%

0,09%

-1,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

937

1194

23

43

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

510

454

49

0

0

3

0

0

0

0

НИШ

323

395

107

0

6

0

0

1

0

0

НОВИ САД

490

170

41

0

0

0

0

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2260
2213
220
43
6
4
2
1
0
0