ИЗВЕШТАЈ СА  66. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 66. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.05.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 28.05.2019.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Маj.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Београд“

Матић Биљана

4.200,00

2.

„Београд“

Станисављевић Александар

16.700,00

3.

„Београд“

Давидовић Владимир

36.500,00

4.

„Суботица“

Носковић Ненад

36.500,00

5.

„Ниш“

Вујић Николов Ивона

36.500,00

6.

„Ниш“

Милошевић Гордана

36.500,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Пушкаревић Сеад

36.500,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Вуковић Славица

36.500,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Стојачић Борко

36.500,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Драгићевић Слађана

21.900,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Ћосић Биљана

60.000,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Рајковић Светлана

21.000,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Стевановић Милена

13.300,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Станковић Ангелина

10.100,00

15.

„Дирекција Предузећа“

Ширадовић Божица

21.900,00

16.

„Пожаревац“

Тасић Драгослав

21.900,00

17.

„Краљево“

Вељковић Драгиша

36.500,00

18.

„Краљево“

Веселиновић Светомир

36.500,00

19.

„Краљево“

Бошковић Миљан

73.000,00

20.

„Краљево“

Ђуровић Марија

21.900,00

21.

„Краљево“

Виријевић Мирко

21.900,00

22.

„Чачак“

Средовић Момир

36.500,00

23.

„Зрењанин“

Јакшић Милан

36.500,00

24.

„Нови Сад“

Миливојевић Александар

36.500,00

25.

„Нови Сад“

Богдан Давор

2.200,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС