ОДРЖАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ, ЗЛАТИБОР 30. и 31. МАЈ

 

  

Након спроведених општих избора у нашој организацији који су трајали од половине марта месеца и на којима је учешће узело преко 400 кандидата изабрано је око 200 активиста који ће у наредном мандатном периоду водити проактивну улогу у заштити појединачних  и колективних права запослених, радити на афирмацији солидарности и јачању синдикалног духа.
Завршни чин ових активности је свакако конституисање Скупштине синдиката и избора носиоца највиших функција у синдикату што спада у делокруг рада највишег органа синдиката.
На место председника скупштине пледирала су два кандидата:

Тајним изјашњавањем већину гласова освојио је Зоран Миловановић, који ће водити Скупштину Јединственог Синдиката Телекома Србије у наредном четворогодишњем мандату.
За  функцију председника на консултативним састанцима координације на територијама  предложена су два кандидата:

За председника  синдиката изабрана је Марина Здравковић, чијим избором по први пут на чело синдиката долази жена. Своје синдикално надахнуће изнела је у представљању свог програма  сагледавања синдикалног рада.
За потпредседнике синдиката изабрани су:

Скупштина ЈСТС је из своје надлежности изабрала и носиоце функција у органима  скупштине Надзорном и Статутарном одбору чиме је завршено конституисање скупштине и створени предуслови да  Јединствени Синдикат Телекома Србије наставља рад у пуном капацитету.