ИЗВЕШТАЈ СА  67. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 67. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.06.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 28.06.2019.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Београд“

Перић Горан

36.500,00

2.

„Београд“

Трајковић Титомир

14.600,00

3.

„Београд“

Станисављевић Александар

36.500,00

4.

„Београд“

Вујић Маријана

36.500,00

5.

„Београд“

Томљановић Александар

36.500,00

6.

„Београд“

Стефановић Оливера

36.500,00

7.

„Београд“

Џагић Ненад

7.300,00

8.

„Београд“

Миловановић Александра

36.500,00

9.

„Београд“

Радошевић Предраг

5.600,00

10.

„Београд“

Милентијевић Габријела

36.500,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Марјановић Јелена

36.500,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Марјановић Неда

36.500,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Маринковић Горан

9.550,00

14.

„Дирекција Предузећа“

Ристић Соња

1.500,00

15.

„Крагујевац“

Пасуљевић Весна

10.350,00

16.

„Краљево“

Леловац Маја

4.400,00

17.

„Краљево“

Спасојевић Сања

4.718,00

18.

„Краљево“

Милисављевић Драгослав

36.500,00

19.

„Краљево“

Тришовић Ненад

36.500,00

20.

„Чачак“

Ђукић Александар

36.500,00

21.

„Панчево“

Козловачки Савица

73.000,00

22.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

1.750,00

23.

„Сомбор“

Медић Јадранка

36.500,00

24.

„Сомбор“

Лековић Милена

18.900,00

25.

„Сомбор“

Басарић Лидија

9.450,00

26.

„Сомбор“

Максић Небојша

36.500,00

27.

„Нови Сад“

Копривица Небојша

2.800,00

28.

„Нови Сад“

Данилов Миле

36.500,00

29.

„Нови Сад“

Гардиновачки Драган

36.500,00

30.

„Ниш“

Илић Слађана

6.100,00

31.

„Ниш“

Стојменовић Милован

3.850,00

32.

„Суботица“

Зовко Слободан

36.500,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС