ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦАУПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

Седница Управног обора ЈСТС одржана је 3.7.2019 године на којој су разматране питања актуелних дешавања у предузећу и синдикату.
Имајући у виду да Јединствени Синдикат Телекома Србије партиципира у органима управљања компаније тачније у Надзорном одбору, на седници УО ЈСТС изабрана  је Марина Здравковић која ће као председник синдиката заступати запослене у највишем корпоративном органу Друштва. На овај начин створени су предуслови за пуноправно учешће представника нашег синдиката у раду тог органа.
Услед активности које предстоје, а везане су за пројекат оптимизације договрено је да од стране синдиката потекне иницијатива за разогворима у надлежним организационим целинама и у том погледу упућују се дописи за организацијом састанак по наведеном питању. 
Разматрана је и материјална страна запослених и обезбеђивање поболшања исте као и испуњења раније преузетих обавеза. Свакако у обавези синдиката је да питање  материјално социјалног статуса запослених држи актуелним у сваком тренутку имајући у виду да зараде запослених нису на нивоу просечних зарада у сектору делатности којом се наша компанија бави.
По питању једног од сегмената побољшања материјалног положаја чланова синдиката у наредном периоду из средстава чланарине биће на располагању позајмица у номиналном износу до 30 000,00 динара на шест месечних рата. Услови одобравања позајмице везани су за кредитну способност члана синдиката уз претходно оверену административну забрану.
На седници комплетиран је састав Управног одбора Фонда солидарности који ће  се у наредном мандатном периоду бавити превенцијом здравља наших чланова. УО ЈСТС јединственом одлуком изабрао је Валентину Тасић из СО Лесковац,  Бобана Марковића из СО Пожаревац, Бранислава Грбића из СО Кикинда, Горана  Радмановца из СО Крушевац, као и  члана  УО фонда из стручне службе синдиката.