ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

739
848
7
41
0
1
2
0
0
0

  Панчево

63
47
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

30
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

22
52
2
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

47
59
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

32
62
11
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
46
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

933
1190
23
41
0
1
2
0
0
0

  Краљево

123
64
2
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
9
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

68
87
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

142
52
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

12
99
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

81
70
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

86
60
25
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

512
451
49
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

220
68
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

40
33
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
13
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

70
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

65
30
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

64
25
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

496
169
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

153
200
22
0
6
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

20
23
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
16
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
36
29
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
19
3
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

33
4
20
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

19
30
14
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

19
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

319
397
104
0
6
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2260
2207
217
41
6
4
2
1
0
0

Укупно на дан
10.06.2019
године

2261
2210
218
43
6
4
2
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2019.

године

2260
2207
217
41
6
4
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,04%
-0,13%
-0,45%
-4,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

933
1190
23
41
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

512
451
49
0
0
3
0
0
0
0

НИШ

319
397
104
0
6
0
0
1
0
0

НОВИ САД

496
169
41
0
0
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2260
2207
217
41
6
4
2
1
0
0