ИЗВЕШТАЈ СА  2. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 2. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.08.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице 21.08.2019.године.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Зрењанин

Војновић Јованка

11.000,00

2.

Зрењанин

Шево Миленко

4.400,00

3.

Зрењанин

Милин Милан

1.000,00

4.

Ниш

Судимац Небојша

36.500,00

5.

Ниш

Станчић Живота

9.500,00

6.

Ваљево

Бојичић Радоје

42.600,00

7.

Краљево

Миловановић Јасмина

6.000,00

8.

Панчево

Ђорђевић Радован

6.600,00

9.

Панчево

Блажић Снежана

7.300,00

10.

Чачак

Браловић Бојан

36.500,00

11.

Дир. Предузећа

Станковић Предраг

36.500,00

12.

Дир. Предузећа

Лохински Дарко

36.500,00

13.

Дир. Предузећа

Пишчевић Коста

36.500,00

14.

Дир. Предузећа

Јоковић Александра

36.500,00

15.

Дир. Предузећа

Делић Валерија

7.200,00

16.

Дир. Предузећа

Милосављевић Влада

36.500,00

17.

Дир. Предузећа

Станковић Ангелина

7.300,00

18.

Дир. Предузећа

Удовичић Марина

36.500,00

19.

Дир. Предузећа

Свилановић Весна

53.300,00

20.

Суботица

Хеђи Роберт

19.600,00

21.

К.Митровица

Ристовић Драгана

36.500,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС