ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

747

838

7

40

0

1

2

0

0

0

  Панчево

62

47

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

29

76

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

23

52

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

59

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

62

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

939

1180

22

40

0

1

2

0

0

0

  Краљево

123

65

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

67

85

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

140

52

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

12

100

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

78

71

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

85

60

25

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

505

452

49

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

220

67

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

40

33

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

13

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

72

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

65

30

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

64

25

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

498

168

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

148

197

25

0

6

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

22

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

35

29

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

33

4

20

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

29

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

314

391

108

0

6

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2256

2191

220

40

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.08.2019
године

2259

2205

216

40

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.09.2019.

године

2256

2191

220

40

6

4

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,13%

-0,63%

1,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

939

1180

22

40

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

505

452

49

0

0

3

0

0

0

0

НИШ

314

391

108

0

6

0

0

1

0

0

НОВИ САД

498

168

41

0

0

0

0

0

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2256

2191

220

40

6

4

2

1

0

0

 

 

clanstvo u sindikatima 10.09.2019